Trường THCS Thái Giang có những hoạt động tích cực mừng đảng mừng xuân, thi đua dạy tốt, học tốt...